شنبه 18 اردیبهشت 1400

خدماتی که اداره کل میراث فرهنگی بوسیله سامانه پیام کوتاه میتواند ارائه کند:

شماره پیامک: 300073241
۱٫ شناسایی و بررسی امکانات اداره کل از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام
۲٫ ارسال پیام جهت پیشبرد اهداف اداره کل
۳٫ برگزاری گردهمایی های فرهنگی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام
۴٫ گردآوری و طبقه بندی کلیه مدارک میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از قبیل : فیلم،کتاب،تصویر
۵٫ نظارت بر فعالیت های فرهنگی، هنری تبلیغاتی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام
۶٫ ارسال پیام جهت برنامه ریزی فرهنگی تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم با دولت
۷٫ ارسال و دریافت پیام جهت ایجاد گسترش فرهنگ میراث داری
۸٫ شناسایی و تشویق کلیه آثار علمی، فرهنگی و هنری موًثر در توسعه فرهنگ دینی
۹٫ جلب مشارکت های مردمی در اجرای برنامه ها از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام
۱۰٫ اعلام برگزاری مراسمات و جلسات کاری و عمومی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام
۱۱٫ ارسال پیامهای تبریک و تسلیت به اعضاء و همکاران
۱۲٫ اطلاع رسانی در مواقع ضروری (جلسات فوق العاده، شرایط غیر مترقبه و . . .)
۱۳٫ برگزاری نظرسنجی جهت پیشبرد اهداف اداره کل
۱۴٫ ایجاد سامانه دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات