شنبه 18 اردیبهشت 1400

قابل توجه ( صنعتگران، تولیدکنندگان، فروشندگان، بازرگانان، تامین کنندگان

مواد اولیه و ابزار کارگاهی صنایع دستی و هنرهای سنتی)


متقاضیان عضویت در جامعه تخصصی فعالان صنایع دستی و هنرهای سنتی، برای ثبت نام

در طول هفته و ساعات اداری با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند. 


زمان ثبت نام: 1400/01/21 لغایت 1400/01/30 


شماره تماس: 33033320 الی 33033328 – 33033406 


اساسنامه جامعه تخصصی فعالان صنایع دستی  به پیوست می باشد.