چهارشنبه 13 مهر 1401
ترویج و فرهنگ سازی میراث فرهنگی، صنایع دستی و توسعه گردشگری (تبلیغ و ترویج)
 
زیرخدمت ها
ترویج و فرهنگ سازی میراث فرهنگی، صنایع دستی و توسعه گردشگری (تبلیغ و ترویج)
 
راهنمای دریافت خدمت
سایت سازمان

 

اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال
8-16 شنبه تا چهارشنبه

 

اعلام زمان تحویل درخواست
محدودیت زمانی ندارد

 

اعلام نحوه درخواست خدمت
در قالب مکاتبات اداری

 

اعلام نحوه تحویل خدمت
الکترونیکی و غیرالکترونیکی
 
واجدین شرایط دریافت خدمت
عموم مردم داخلی و خارجی
 
مراحل انجام کار
شناسایی بخش خصوصی فعال در حوزه تولید محتوا/ همکاری در قالب های مختلف (قرارداد یا تفاهم نامه) با بخش خصوصی/ 2- ارائه محتوای تولید شده جهت معرفی و تبلیغ
 
مدارک مورد نیاز
شرح وظایف دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری
 
شماره تماس
معاونت گردشگری 33033430