چهارشنبه 13 مهر 1401
حمایت و نظارت بر کارگاه های تولید صنایع دستی
 
زیرخدمت ها
1.صدور و تمدید پروانه توليدكارگاهي صنایع دستی
2.درجه بندی و ارائه گواهی کیفیت کارگاه های تولیدات صنایع دستی
3.حمایت بیمه ای از کارگاه های صنایع دستی
4.نظارت بر کارگاه های تولیدی صنایع دستی
5.حمایت مالی و مشاوره ای تجهیز کارگاههای صنایع دستی
6.صدور و تمدید جواز تاسيس كارگاه صنایع دستی
 
راهنمای دریافت خدمت
صدورمجوز: مراجعه متقاضیان به سامانه هوشمند صنایع دستی ( http://my.mcth.ir ) بصورت شخصی و یا ازطریق دفاترپیشخوان دولت - ثبت نام از متقاضی و تکمیل فرمهای مربوطه توسط ایشان طبق راهنمای موجود- ذخیره اطلاعات درسامانه توسط متقاضی و دریافت کد رهگیری - اطلاع رسانی به متقاضی درهرمرحله ، تا زمان دریافت مجوز - قرارگرفتن پرونده متقاضی درکارتابل معاونت صنایع دستی استان متبوعه براساس حوزه فعالیت متقاضی - مشاهده و ارجاع پرونده ازطریق معاونت استان به کارشناس مربوطه - بررسی پرونده توسط کارشناس فنی استان - درصورت تائید مدارک و پرونده ، تعیین بازه زمانی جهت بازدید و اطلاع رسانی زمان آن به متقاضی - درصورت عدم تائید مدارک ، عودت پرونده به کارتابل متقاضی و اعلام دلایل برگشت ( نقص پرونده ، رد پرونده و ....)‌ جهت اطلاع و یا رفع نواقص موجود-درصورت تائید مدارک متقاضی، اعلام بازه زمانی جهت بازدید ازکارگاه و محل فعالیت متقاضی - ثبت و اعلام نتایج بازید- درصورت تائید فعالیت متقاضی ، چاپ مجوز و ارسال آن جهت امضاء معاون و مدیرکل استان- الحاق هولوگرام برمجوزهای صادرشده - اطلاع رسانی و تحویل مجوز به متقاضی حداقل
مراجعه حصورری کارشناسان استانی و ستادی


اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال
صدورمجوز: مورد اول: فعالیت درسامانه بصورت 24 ساعته بوده و محدودیت زمانی برای ثبت نام اینترنتی برای متقاضیان وجود ندارد مورد دوم :‌ درصورت مراجعه حضوری افراد به سازمان های استانی درصورت لزوم :‌ ساعت فعالیت سازمانهای میراث فرهنگی استانها ازشنبه تا چهارشنبه از 7 صبح الی 14 و پنجشنبه ها 7 صبح الی 13 می باشد . زمان صدورمجوزاززمان ثبت نام و تازمان تحویل مجوز بین 30 الی 45 روز خواهد بود( سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران ازاین امرمستثنی بوده و ساعت فعالیت آنان همانند ستاد مرکزی شنبه تا چهارشنبه ازساعت 8 صبح لغایت 16 می باشد و پنجشنبه ها نیز تعطیل است) مورد سوم : استفاده متقاضیان ازخدمات دفاترپیشخوان دولت : ساعت خدمت رسانی براساس ساعت فعالیت دفاترتعیین می شود.
در طول ساعات اداری

 
اعلام زمان تحویل درخواست
صدورمجوز: خدمت رسانی سازمان، کاملا" الکترونیکی بوده و محدودیت زمانی ندارد - زمان تشکیل پرونده به ساعت تکمیل فرمها و مدارک توسط متقاضی دارد- اززمان ثبت نام تا تحویل مجوزحدودأ 30 تا 45 روز زمان لازم می باشد - اززمان تشکیل پرونده ، مراحل رسیدگی درهرمرحله بصورت پیامک به متقاضی اطلاع رسانی می شود.
 
اعلام نحوه درخواست خدمت
صدورمجوز: برای درخواست خدمت هرسه حالت قید شده امکان پذیراست : 1- ثبت نام بصورت اینترنتی و توسط خود متقاضی درسامانه 2- ثبت نام ازطریق دفاترپیشخوان دولت 3- درموارد خاص مراجعه حضوری و ثبت نام ازطریق کارشناس استان

درحال حاضر از طزیق شناسایی معاونت صنایع دستی استان یا اعلام فرد یا متقاضی است که ازطریق سامانه جامع صنایع دستی انجام می گردد.
 
اعلام نحوه تحویل خدمت
صدورمجوز: نحوه ارسال مجوز بستگی به انتخاب اولیه متقاضی داشته که اعلام نموده مجوز را بصورت فیزیکی و یا ازطریق پست
دریافت نماید.
درحال حاضر از طریق شناسایی معاونت صنایع دستی استان یا اعلام فرد متقاضی است پیش بینی شده است از طریق سامانه جامع صنایع دستی انجام گردد.

 
واجدین شرایط دریافت خدمت
صدورمجوز: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال دربخش صنایع دستی که دارای مهارت فنی لازم بوده و شامل عموم مردم نمی شود.
 
هزینه و شیوه واریز
رایگان
 
مراحل انجام کار
صدورمجوز: مراجعه متقاضیان به سامانه هوشمند صنایع دستی ( http://my.mcth.ir ) بصورت شخصی و یا ازطریق دفاترپیشخوان دولت- ثبت نام از متقاضی و تکمیل فرمهای مربوطه توسط ایشان طبق راهنمای موجود- ذخیره اطلاعات درسامانه توسط متقاضی و دریافت کد رهگیری- اطلاع رسانی به متقاضی درهرمرحله ، تا زمان دریافت مجوز- قرارگرفتن پرونده متقاضی درکارتابل معاونت صنایع دستی استان متبوعه براساس حوزه فعالیت متقاضی- مشاهده و ارجاع پرونده ازطریق معاونت استان به کارشناس مربوطه - بررسی پرونده توسط کارشناس فنی استان- درصورت تائید مدارک و پرونده ، تعیین بازه زمانی جهت بازدید و اطلاع رسانی زمان آن به متقاضی-درصورت عدم تائید مدارک ، عودت پرونده به کارتابل متقاضی و اعلام دلایل برگشت ( نقص پرونده ، رد پرونده و ....)‌ جهت اطلاع و یا رفع نواقص موجود-درصورت تائید مدارک متقاضی ، اعلام بازه زمانی جهت بازدید ازکارگاه و محل فعالیت متقاضی- ثبت و اعلام نتایج بازید- درصورت تائید فعالیت متقاضی ، چاپ مجوز و ارسال آن جهت امضاء معاون و مدیرکل استان - الحاق هولوگرام برمجوزهای صادرشده- اطلاع رسانی و تحویل مجوز به متقاضی
مراجعه ماهانه کارشناسان استانی و مراجعه ستادی
مراجعه کارشناسان استانی به کارگاه های شناسایی شده تکمیل فرم های ارسال شده ستادی پس ا زبازدید برابر با شیوه نامه ارسالی جمع بندی ارسال موارد به ستاد بررسی ستادی و درجه بندی کارگاه ها بررسی مجدد بالاترین امتیازات کسب شده جهت صدور گواهی کیفیت کارگاهی طرح در کمیته درجه بندی و صدورر گواهی کیفیت تنظیم صورتجلسه و صدور گواهی کیفیت کارگاهی
 
مدارک مورد نیاز
مدارک صدورمجوز: تکمیل فرم درخواست درسامانه- اسکن تصویر تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی- اسکن تصویرکارت پایان خدمت یا معافیت دایم ( براي آقايان )- اسکن عکس 4×3 مربوط به سال جاری- اسکن تصویر مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد تقاضا - استرداد جواز تاسیس برای متقاضی پروانه تولیدکارگاهی بدون سابقه تولید قبلی الزامی است- اسکن تصویر سند مالکیت و بنچاق یا اجاره نامه معتبر به نام متقاضي- اسکن تعهد نامه عدم اشتغال- اسکن آخرين مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین درکارگاه براي متقاضي داراي سابقه توليد قبلي الزامي است- اسکن تصویر اساسنامه شرکت (شخصیت حقوقی)- اسکن تصویر روزنامه رسمی به همراه آخرين تغييرات (شخصیت حقوقی)- اسکن تصویرگزارش حسابرسی سالانه شرکت (شخصیت حقوقی داشتن مجوز دارای اعتبار )
 
سوالات متداول
صدورمجوز: سوال1 : آیا کارگاههای تولیدی صنایع دستی شامل مالیات می باشند ؟ پاسخ 1: تمامی کارگاههای تولیدی صنایع دستی دارای مجوز ازپرداخت مالیات معاف می باشند - سوال2 : آیا کارگاههای تولیدی صنایع دستی نیاز به دریافت مجوز از مرکز اصناف نیز می باشند ؟ پاسخ 2:  خیر، کلیه کارگاههای تولیدی صنایع دستی دربخش تولید خود نیاز به دریافت مجوز اصناف نمی باشد ولی دربخش فروش خود می بایستی مجوز اصناف را کسب نمایند.  سوال3 : آیا کارگاههای تولیدی صنایع دستی جزء واحدهای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی محسوب می شوند ؟ پاسخ 3 : بلی ، وزارت اقتصاد و دارایی مجوزهای تولیدی صنایع دستی را بعنوان مجوزهای کسب و کار قبول داشته و درسایت آن وزارتخانه دارای کدشناسه مربوطه می باشد.
چه کارگاه های مشمول دریافت گواهی کیفیت هستند؟ کارگاههای دارای حجم بالای تولیدی که کارگاه طبق ضوابط دارای شرایط مطلوب بوده و محصولات ارائه شده ار نظر کیفی در رده بالا قرار دارند پس از درجه بندی کارگاه های معرفی شده چه کارگاه های جهت بررسی و دریافت گواهی کیفیت انتخاب می شوند؟ کارگاه هایی که در رده بالاترین امتیازات درجه بندی بوده و حجم تولید، تعداد کارکنان، و کیفیت محصولات تولیدی ایشان در مقطع مقایسه ای بالای قرار دارد.
 
شماره تماس
معاونت صنایع دستی 02433033320
 
شناسنامه خدمت