جمعه 08 اسفند 1399
 
اساسنامه انجمن امور صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان زنجان
هدف:
در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوی اسلامی ایران و آیین نامه انجمن های صنفی و کانونهای مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن منافع جامعه نیز باشد این انجمن صنفی تشکیل می گردد.
حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی:
حوزه فعالیت انجمن صنفی – حوزه جغرافیایی استان زنجان می باشد، اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی به شرح ذیل است :
زنجان، خیابان 17 شهریور روبروی اداره پست، شرکت خدمات مسافرتی هاتن چین. تلفن 33539595-024: فاکس : 33542441-024
وظایف اساسی و عام انجمن صنفی:
 1. کوشش در جهت استیفای حقوق و خواسته های مشروع و قانونی اعضاء از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن
 2. جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق در باره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها
 3. برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی، آموزش، توسعه و گسترش فعالیتها
 4. کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تکنولوژیک 
 5. سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت
 6. کوشش برای هماهنگی در امور آموزش، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام اموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار
 7. انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط
 8. دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی و داوطلبانه مطابق اساسنامه
 9. همکاری در جهت تاسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضاء از تسهیلات بیشتر
 10. حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضاء از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن
 11. خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول انجمن صنفی مشروط بر انکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد
 12. پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمنهای صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی
 13. همکاری با سایر تشکلهای صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد
 14. قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به انجمن های صنفی محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها
 15. ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا کانونهای مربوط در داخل یا خارج از کشور در چارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور
 16. شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارگری
 
شرایط عضویت :
کلیه اشخاص حقیقی (کارفرمایان) و اشخاص حقوقی در صورت  دارابودن شرایط  زیر می‌توانند به عضویت این انجمن درآیند:
 1. تابعیت ایران
 2. شاغل در حرفه یا صنعت جهانگردی و گردشگری و مسافرت هوایی در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبر شامل پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یا سازمان هواپیمایی کشوری
 3. قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی
 4. پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت بطور مرتب

 

                  اعضای انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی              
سمت
نام و نام خانوادگی
ردیف
رئیس هئیت مدیره
آقای محمود صابری
1
نائب رئیس هئیت مدیره و دبیر
حسنعلی قاسملو
2
خزانه دار
رحمان گرامی اصل
3
عضو هیات مدیره
  وحید نجفی
4
بازرس اصلی
علی محمدی فرد
5