دوشنبه 04 مهر 1401
 
انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان زنجان 
 
هدف از تشکیل انجمن :
  • ارائه خدمات و یاری در جهت توسعه صنعت گردشگری
  • آشناسازی گردشگران با جاذبه های گردشگری
  • پیگیری وظایف اختصاصی و عمومی راهنمایان گردشگریطبق قوانین
حوزه فعالیت انجمن :
  • استان زنجان، خیابان خرمشهر، میدان وحیدیه 12 متری چهارم شرقی پلاک 11
وظایف اساسی و عام انجمن:
  • همکاری و تعامل با سازمان میراث فرهنگی
  • یاری و کمک و پیگیری مطالبات قانونی راهنمایان گردشگری
شرایط عضویت :
  • حق ورودیه:800.000 ریال (80.000 تومان)
  • حق عضویت:ماهانه 100.000 ریال (10.000 تومان)
اعضای انجمن :
  • متشکل از اعضای فعال راهنماین گردشگری
  • رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان زنجان  : جناب آقای اویس کیانی