دوشنبه 04 مهر 1401
 
جامعه هتلداران استان زنجان

 

اهداف تشکیل جامعه هتلداران:
در اجرای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوبه هفتم مهر ماه یک هزار وسیصد هفتاد مجلس شورای اسلامی و به منظور حفظ حقوق و منابع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی هتلداران استان زنجان که خود متضمن توسعه و رونق صنعت توریسم و تقویت بنیان اقتصادی این استان می‌باشد، تشکلی بنام جامعه هتلداران زنجان تشکیل گردید، که مرکز اصلی آن شهرستان زنجان خواهد بود و حوزه فعالیت آن محدود به استان زنجان می‌باشد.
حوزه فعالیت :
 زنجان، نبش میدان آزادی هتل پارک کد پستی:    63615-45166     تلفن:     02433333533
اعضای جامعه هتلداران:
·   آقای کامیار اسکندریون: رئیس هیئت مدیره
·   کلیه بهره‌برداران هتل و هتل آپارتمان
شرایط عضویت:
-  داشتن مجوز بهره‌برداری معتبر هتل یا هتل آپارتمان از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
-  فعالیت در زمینه هتلداری در حوزه جغرافیایی استان