یکشنبه 22 تیر 1399
 
ليست تماس هاي ضروري
کد استان زنجان
024
سامانه جامع پاسخگويي و ارتباطات مردمي سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
09662
امداد خودرو
096440
پلیس
110
اورژانس
115
هواشناسی
134
تاکسی تلفنی شبانهروزی
1833
آژانس بانوان
1811
آتشنشانی
125
02433324444
اطلاعات راهها
141
1816
هلال احمر
112
02433329046
02433329048
حمل و نقل پایانهها
02433462370
02433462374
راهنمایی و رانندگی
02433440001
02433440003
فوریت های پزشکی
02433361800
داروخانه شبانهروزی شهید بهشتی
02433550700
راه آهن
02433327071
فرودگاه
02433360305
اداره کل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری
02433033300
صندوق صوتي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري (شكايت و پيشنهادات)
02433033444
ستاد تسهیلات نوروزی و دفتر معاونت گردشگری
02433033430
02433033431
ستاد خبري يگان حفاظت ميراث فرهنگي استان زنجان
02433360158
اسکان فرهنگیان
02433442888
کمیته اسکان
024331331191
غار کتله خور
09124411128
موزه مردان نمكي (عمارت ذوالفقاري)
02433033357
موزه رختشویخانه
02433033358
گنبد سلطانيه
02435823277
موزه گنبد سلطانیه
02433033359