چهارشنبه 18 تیر 1399
 
فاصله نقاط شهری استان زنجان
مسیرهای گردشگری با سایر استانهای همجوار استان زنجان

 

تورهای پیشنهادی به مقصد استان-(162MB)

مسیرهای دسترسی به زنجان

تهران به زنجان

طول مسیر : 371 کیلومتر 
زمان سفر در شرایط بدون ترافیک : 3 ساعت و 29 دقیقه 
که از شهرهای تهران - کرج - هشتگرد - آبیک - شهرک محمدیه - تاکستان - ابهر - خرمدره - زنجان عبور می کند.

قزوین به زنجان

طول مسیر : 217 کیلومتر 
زمان سفر در شرایط بدون ترافیک: 2 ساعت و 3 دقیقه 
که از شهرهای قزوین - تاکستان - ابهر - خرمدره - زنجان عبور می کند.

تبریز به زنجان

طول مسیر : 329 کیلومتر 
زمان سفر در شرایط بدون ترافیک:  3 ساعت و 4 دقیقه 
که از شهرهای تبریز - بستان آباد - نیک پی - زنجان عبور می کند.

سنندج به زنجان

طول مسیر : 316 کیلومتر 
زمان سفر در شرایط بدون ترافیک: 3 ساعت و 55 دقیقه 
که از شهرهای سنندج - بیجار - حلب - زنجان عبور می کند.

رشت به زنجان

طول مسیر : 231 کیلومتر 
زمان سفر در شرایط بدون ترافیک: 2 ساعت و 42 دقیقه 
که از شهرهای رشت - تونکابن - رودبار - زنجان عبور می کند.

همدان به زنجان

طول مسیر : 346 کیلومتر 
زمان سفر در شرایط بدون ترافیک:  3 ساعت و 28 دقیقه 
که از شهرهای همدان - رزن - آوج - آبگرم - ضیا آباد - ابهر - خرمدره - زنجان عبور می کند.

اردبیل به زنجان

طول مسیر : 304 کیلومتر 
زمان سفر در شرایط بدون ترافیک:  3 ساعت و 32 دقیقه 
که از شهرهای اردبیل - نیک پی - زنجان عبور می کند.

ارومیه به زنجان

طول مسیر: 469 کیلومتر

زمان سفر در شرایط بدون ترافیک: 4 ساعت و 26 دقیقه

که از شهرهای ارومیه- ایلخچی - خسرو شهر - تبریز - بستان آباد - نیک پی - زنجان عبور می کند.

اصفهان به زنجان

طول مسیر : 648 کیلومتر 
زمان سفر در شرایط بدون ترافیک:  6 ساعت و 21 دقیقه 
که از شهرهای اصفهان - شاهین شهر - میمه - دلیجان - سلفچگان - بوئین زهرا - دانسفهان - شال - اسفرورین - ابهر - خرمدره - زنجان عبور می کند.

بانه به زنجان

طول مسیر : 385 کیلومتر 
زمان سفر در شرایط بدون ترافیک:  4 ساعت و 55 دقیقه 
که از شهرهای بانه - سقز - دندی - تکاب - زنجان عبور می کند.

شیراز به زنجان

طول مسیر : 1126 کیلومتر 
زمان سفر در شرایط بدون ترافیک:  10 ساعت و 49 دقیقه 
که از شهرهای شیراز - زرقان - مرودشت - سیدان - سعادت شهر - صفا شهر - آباده - شهرضا - اصفهان - شاهین شهر - میمه - دلیجان - سلفچگان - بوئین زهرا - دانسفهان - شال - اسفرورین - ابهر - خرمدره - زنجان عبور می کند.