اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان زنجان

تاریخ: 24 بهمن 1398

بازدید معاونان وزیر میراث فرهنگی از غرفه زنجان

در دومین روز از سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی دکتر خیاطیان معاون توسعه مدیریت، دکتر محمودیان معاون صنایع دستی و دکتر طالبیان معاون میراث فرهنگی وزیر میراث فرهنگی از غرفه زنجان بازدید کردند. 

گزارش تصویری این بازدید را ببینید:

عکس: مجتبی جعفرلو