جمعه 16 خرداد 1399

مهدی غلامی

سرپرست معاونت میراث فرهنگی

مشخصات فردی

 • متولد: 1354 تهران
 • تلفن مستقيم: 02433033410
 • نمابر: 02433362099
 • تلفن داخلي: 410
 • ايميل: heritage_dep@miraszanjan.ir

سوابق تحصیلی


سوابق اجرایی

شرح وظایف

 • -برنامه ریزی، تقسیم کار و آموزش کارکنان تحت سرپرستی.
  -برنامه ریزی به منظور حفظ، مرمت و احیاء بناها، محوطه ها، بافت ها و اموال تاریخی – فرهنگی موجود در استان در چارچوب سیاست های تعیین شده و نظارت بر اجرای آنها.
  -برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت ثبت آثار تاریخی منقول و غیر منقول واجد شرایط در فهرست آثار ملی و جهانی.
  -نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، آئین نامه ها، کنوانسیونهای ملی در خصوص حفظ، مرمت و احیاء بناها، محوطه ها و بافت های تاریخی استان.
  -فراهم آوردن زمینه های لازم برای جلب مشارکت بخش خصوصی جهت انجام امور مربوط به اموال منقول و غیر منقول و انجام حمایت های لازم در این زمینه.
  -برنامه ریزی به منظور رفع مسایل و مشکلات اجرائی پایگاههای میراث فرهنگی استان.
  -همکاری لازم به منظور بهره گیری از قابلیت پایگاه های استان در توسعه گردشگری.
  -تعامل و برقراری ارتباط و انجام همکاری های لازم با سایر معاونت های سازمان و یا پایگاههای میراث فرهنگی استان و پژوهشگاه میراث فرهنگی.
  -ارزشیابی عملکرد کارکنان و هدایت و راهنمائی آنها
محل خدمت: زنجان
آخرین بروزرسانی : جمعه, 16 خرداد,1399