شنبه 16 فروردین 1399

سیدمیکائیل موسوی

سرپرست معاونت سرمایه گذاری

مشخصات فردی

 • تلفن مستقيم: 02433033450
 • نمابر: 02433033450
 • تلفن داخلي: 450
 • ايميل: sarmaye@miraszanjan.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

 • - برنامه ریزی، هماهنگی و تقسیم کار بین کارکنان و راهنمایی و آموزش آنها
  - برنامه ریزی و اقدام لازم برای جذب منابع مالی در سطح استان و در قالب ضوابط و مقررات مربوط
  - ارائه طریق و راهنمایی برای شناسایی منابع جدید حمایتی و جذب سرمایه گذاری ها در جهت توسعه فعالیتهای تخصصی اداره کل متبوع در سطح استان
  - برنامه ریزی برای اجرا و تحقق طرحهای توسعه در ارتباط با فعالیتهای اداره متبوع و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
  - ارائه طریق و هدایت فعالیتهای برای بهره گیری مناسب از تسهیلات بانکی و اعتباری استان براساس موازین تعیین شده
  - برنامه ریزی و اقدام لازم برای ایجاد و توسعه فرصتهای شغلی در ارتباط با فعالیتهای تخصصی اداره و در سطح استان
  - اتخاذ تدابیر لازم برای اشتغال، جذب منابع و کارآفرینی در سطح استان
  - هدایت فعالیتها به منظور انجام اقامات حمایتی و پشتیبانی در جهت ایجاد و توسعه مناطق نمونه گردشگری در سطح استان و در چارچوب سیاستها و برنامه های اداره متبوع
  - همکاری، هماهنگی و انجام اقدامات لازم برای ایجاد، توسعه و اداره تاسیسات زیر بنایی گردشگری، مراکز و مجامع سیاحتی، خدماتی و مسافرتی در سطح استان
  - نظارت بر اجرای طرحهای توسعه در سطح استان در قالب اختیارات محوله
  - ارزیابی عملکرد طرحها و پروژه ها حسب برنامه ریزی های بعمل آمده
  - ارزشیابی اقتصادی سرمایه گذاری های بعمل آمده و ارائه گزارش های تخصصی و بهنگام
  - ارزشیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و هدایت آنها
  - نظارت مستمر بر حسن انجام کلیه فعالیتهای حوزه معاونت
رزومه: nazari1
محل خدمت: زنجان
آخرین بروزرسانی : شنبه, 16 فروردین,1399