چهارشنبه 12 آذر 1399

سد کینه ورس

این حوزه به مساحت 2/9565 هکتار در حدود 23 کیلومتری شهر ابهردر استان زنجان واقع شده است . راه دسترسی این سد از طریق جاده ابهر خدابنده بوده که جزء مناطق نمونه گردشگری استان بوده و در آینده ای نزدیک طرحهای اولیه ایجاد زیر ساختهای گردشگری آن ارائه خواهد شد . در این محدوده رستوران و محل اقامتی موجود نمی باشد و پمپ بنزین در شهر ابهر و قیدار برای گردشگران موجود می باشد .

محدوده حوزه از 48 درجه و 55 دقیقه و 10/35 ثانیه تا 49 درجه و 30 دقیقه و42 ثانیه طول شرقی 36 درجه و 0 دقیقه و 62/36 ثانیه تا 36 درجه و 8 دقیقه و 10/6 ثانیه عرض شمالی می باشد این حوزه از شمال به کوه رحمان ، از غرب به روستای آقچه قید از شمال غرب به امامزاده محمد علی و روستای دو تپه سفلی و از شرق به دکل صدا و سیما محدود میگردد. در منطقه رودخانه خلج جریان داردو روستاهای امیر بستاق، عباس آباد سفلی و عباس آباد علیا، قزلجه و گل تپه در این محدوده قرار دارد. ارتفاعات شهرستان ابهر و خرمدره که از شمال با رشته کوه البرز و از جنوب و جنوب غربی با رشته کوه زاگرس همجوار است با دریافت برف و بارش فراوان و ایجاد شاخه های متعدد ابهر رود که رسوبات فراوانی را در دره ته نشین می کند . زمینهای حاصلخیز برای کشاورزی ایجاد می شود. پوشش گیاهی ارتفاعات و دامنه هازندگی شبانی را شکل می دهد. حاصل این امر ایجاد مراکز تجمع انسانی و اقتصادی از قبیل سلطانیه، صائین قلعه   هیدج، خرمدره و ابهر و روستاهای متعدد می باشد .
در سال 1383 جمعیت حوزه سد کینه ورس به 1398 نفر جمعیت با 263 خانوار رسیده است که نشاندهنده کاهش جمعیت در این حوزه می باشد.
شرایط اقلیمی حوزه به گونه ای است که شغل اکثر ساکنان حوزه کشاورزی می باشد. طی بررسیهای به عمل آمده از مجموع 263 خانوار ساکن حوزه 241 خانوار (6/91) در بخش کشاورزی و بقیه ساکنین حوزه به دامداری اشتغال دارند .
نام سازند کهر از کوه 400 متری در غرب دریاچه سد کرج انتخاب شده است. از نظر لیتولوژی این سازند شیل های یکنواخت رسی همراه با کمی سریسیست تا شیل های ماسه ای میکاد را به رنگ خاکستری مایل به سبز است که گاه گاهی انتر سیونهایی از ماسه سنگ، دولومیت، زرد قهوه ای، آهک شدیدا متیلور و همچنین مواد آتشفشانی دیده می شوند. این سازند در شمال شرقی حوزه کینه ورس با گسترش محدود مشاهده می گردد که مساحت این سازند در حوزه کینه ورس 244/5 هکتار می باشد. از لحاظ سن این سازند به پری کامبرین نسبت داده می شود.

تصاویر مرتبط

نقشه

36.120425
49.071137