یکشنبه 18 خرداد 1399

موزه گنبد سلطانیه

گنبد سلطانیه در دوران حکومت سلطان محمد خدابنده (الجایتو ) به عنوان پایتخت حکومت ایلخانی انتخاب گردید .این بناسومین بنای عظیم جهان می باشد و48/5متر ارتفاع دارد .

این بنا همراه با مسجد ایاصوفیه ترکیه و کلیسای سانتاماریا دلفیوره فلورانس ایتالیا در ردیف میراث جهانی قرار گرفته است. این بنا در 43 کیلومتری شهر زنجان واقع شده است. در تربت خانه این بنا تعداد زیادی سنگ نوشته های مرتبط با این بنا وسنگ قبور تاریخی مکشوفه از گورستان تاریخی سلطانیه به این مکان منتقل شده است. این سنگ نوشته ها با خطوط اسلامی از قبیل نسخ ثلث وخطوط ارمنی قدیم می باشد. دوره تاریخی این سنگ نوشته ها ایلخانی صفوی و قاجار است. در کنار این سنگ نوشته ها سر ستون ها و پایه ستون های مکشوفه از کاوش های سلطانیه در معرض نمایش است. 
شش ماهه اول سال 20-9 و شش ماهه دوم سال 18-9
تعطیلی: ندارد تعطیلات مصوب اداره کل که در قسمت قوانین و مقررات سایت آمده است 
بهاء بلیط: ایرانی 3000 تومان وخارجی 20000 تومان

تصاویر مرتبط