یکشنبه 04 اسفند 1398

گیوه دوزی

گیوه ایرانی خیلی راحت و برای آب و هوای ایران مناسب است. و کاملاً با نوع غربی آن تفاوت دارد.

بهترین گیوه ها، در استانهای فارس(شهرستان آباده)، کرمانشاه، اراک و زنجان تولید می شود. در ساخت گیوه زنجان 2 نفر مشارکت دارند که عبارتند از: گیوه باف و گیوه دوز. بدون وجود رویه گیوه که اغلب توسط زنان بافته می شود گیوه دوزی وجود نخواهد داشت.
ویژگیهای یک گیوه خوب و مناسب این است که، رویه بافته شده از نخ پنبه ای باشد، زیره و کفی، از چرم گاومیش بوده و اتصال رویه با کفی، بوسیله دوخت انجام گیرد.

تصاویر مرتبط