یکشنبه 22 تیر 1399

باغ موزه گیاهان دارویی زنجان

باغ موزه گیاهان دارویی ومعطر زنجان در سرای ناصری بازار تاریخی زنجان در شهریورماه98 توسط مسئولین استانی افتتاح گردید

  سرای ناصری در مجموعه بازار زنجان توسط بخش خصوصی ومشارکت اداره کل میراث فرهنگی زنجان مرمت وباغ موزه گیاهان دارویی ومعطر  توسط مالک سرای ناصری آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان می باشد . این موزه در دو قسمت فضای بسته در 400 متر مربع از قسمتهای دواخانه -تولید داروی گیاهی -نمایش 120 نوع داروی گیاهی ومعطر -فروشگاه لوازم دمنوش وفضای باز در 350 متر مربع بعنوان نوشینه سرا با سرو 10 نوع شربت و 12 نوع دمنوش گیاهی در خدمت بازدید کنندگان وگردشگران می باشد . 

تصاویر مرتبط