پنجشنبه 08 خرداد 1399

قیزلار قلعه سی خرمدره

در میان ارتفاعات دره ای سرسبز وجود دارد که در وسط آن رودخانه ای جاری است. در دامنه ارتفاعات تپه نسبت...

تپه کهنه قبرستان خرمدره

کهنه قبرستان تپه بلندی است بلندترین قسمت تپه بخش مرکزی آن است ......

تپه مزار دره سی خرمدره

بعد از دره رودخانه، تپه نسبتاً کم ارتفاعی وجود دارد که بر سطح آن آثار و بقایای استقراردیده می شود .....

تپه زی یر خرمدره

تپه زی یر تقریباً بیـــــــــضی شکل است و با شیب مـــــــــــــلایمی به زمینهای اطــــراف مـــــــــ...

تپه هیپی خرمدره

تپه نسبتاً کوچک و مدوری است که درسمت شرق مسیل و با فاصله کمی از آن قرار گرفته است

تپه و بقایای بنای چهارطاقی لهجبین ماهنشان

این بنا در بخش مرکزی،دهستان اوریاد .....

تپه و بقایای بنای چهارطاقی بیاملو ماهنشان

این بنا در بخش مرکزی،دهستان بهستان و روستای بیاملو قرار دارد .......

تپه و بقایای بنای چهارطاقی انگوران ماهنشان

این بنا در بخش انگوران،دهستان انگوران ......

دژ الرج سهرورد خدابنده

تپه تاریخی دزلیج یا دژ الریج سهرورد یکی از آثار تاریخی شهر سهرورد می باشد که .........

حصارسلجوقی شهر زنجان

قدمت حصار شهر که به قلعه شهر شهرت دارد مربوط به دوران سلجوقی است که .........

صفحه 2 از 2ابتدا   قبلی   1  [2]  بعدی   انتها