مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان  از کارگاههای مرمت و پروژه­های در حال انجام گنبد سلطانیه بازدید کرد.

" />
شنبه 10 آبان 1399

بازدید مدیرکل میراث فرهنگی زنجان از کارگاههای مرمتی گنبد سلطانیه

بازدید مدیرکل میراث فرهنگی زنجان از کارگاههای مرمتی گنبد سلطانیه

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان  از کارگاههای مرمت و پروژه­های در حال انجام گنبد سلطانیه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان، امیر ارجمند دوشنبه 21 مهر 1399 گفت: «یکی از دغدغه ها و سیاستهای اصلی وزارت میراث فرهنگی؛ حفظ و احیا ء بناهای تاریخی بوده که خوشبختانه این امر در گنبد سلطانیه با حساسیت و رضایتمندی خاصی دنبال می شود. فاز دوم مرمت ایوان شمال غربی در حال اتمام است و بخش جنوبی برج و باروی گنبد سلطانیه نیز در حال انجام است که امیدواریم تا پایان سال جاری شاهد تکمیل این بخش های پروژه گنبد سلطانیه و ارائه خدمات به گردشگران باشیم.»

ارجمند در بازدید از پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه گفت: «به علت شیوع ویروس کرونا ضمن بررسی وضعیت پاکیزگی و نحوه ارائه خدمات به گردشگران به بررسی برنامه های این پایگاه پرداخته شد و بر ساماندهی و رفع کمبودها  پرداخته شد.»

لازم به ذکر است: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان از آرشیو، آزمایشگاه و محل اسکان پایگاه جهانی گنبد سلطانیه نیز بازدید کرد و همچنین سرپرست پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه نیز با ارائه گزارشی روند مرمت تزیینات، مرمت برج و بارو و مرمت آجرها و محوطه را تشریح نمود.

Rate the News :

Related Images