مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: «مرمت، پاک‌سازی و امور حفاظتی از مردان نمکی و اشیاء کشف‌شده در معدن مهرآباد در زنجان انجام می‌شود.»

" />
ﺳﻪشنبه 11 آذر 1399

پاک‌سازی و حفاظت از مردان نمکی در زنجان انجام می‌شود

پاک‌سازی و حفاظت از مردان نمکی در زنجان انجام می‌شود

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: «مرمت، پاک‌سازی و امور حفاظتی از مردان نمکی و اشیاء کشف‌شده در معدن مهرآباد در زنجان انجام می‌شود.»

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان، امیر ارجمند روز شنبه 1 آذر ماه سال 99 گفت: «مردان نمکی و اشیایی که از معدن نمک چهرآباد زنجان کشف‌شده از مستندات قوی تاریخی به شمار می‌روند که با همکاری پژوهشکده حفاظت و مرمت میراث فرهنگی تهران، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان و پژوهشکده حفاظت و مرمت دانشگاه بوخوم و فرانکفورت آلمان اقدام به حفاظت، مرمت و پاک‌سازی خواهند کرد.»

ارجمند افزود: «نخستین مرحله قبل از هرگونه اقدام حفاظتی و مرمتی، مستند نگاری دقیق و ثبت وضعیت اولیه مردان نمکی شماره 3، 4، 5 و اشیای تاریخی کشف‌شده از معدن مهرآباد موجود در موزه است. در ابتدا از زوایای مختلف با اشل از اشیاء و مردان نمکی، عکاسی و سپس سایر مشخصات فیزیکی مانند وزن و ابعاد ثبت می‌شود.»

او با اشاره به این‌که در مرحله بعد وضعیت شیء از لحاظ استحکام، میزان آلودگی و سایر آسیب‌های نیازمند مرمت بررسی می‌شود، ادامه داد: «پس از مرحله مستند نگاری، اقدامات حفاظتی و مرمتی شروع می­شود و بستگی به نوع آسیب، استحکام‌بخشی، غبارروبی و یا پاک‌سازی اولیه اجرا خواهد شد.»

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان تأکید کرد: «پس از انجامِ این مراحل،  و در نهایت پاک‌سازی و استحکام‌بخشی نهایی، مراحل حفاظت و مرمت مجدداً از زوایای مختلف عکاسی و مستند نگاری محقق می‌شود.»

Rate the News :

Related Images