چهارشنبه 18 تیر 1399

در بیست و سومین نشست وزاری امور خارجه اکو مصوب شد: حمایت سازمان اکو از تداوم برگزاری جشنواره بین المللی غذای اکو در زنجان

در بیست و سومین نشست وزاری امور خارجه اکو مصوب شد:  حمایت سازمان اکو از تداوم برگزاری جشنواره بین المللی غذای اکو در زنجان

 

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان گفت: در بیست و سومین نشست وزاری امور خارجه اکو که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان در بیست و هشتم فروردین ماه برگزار شد حمایت سازمان اکو از تداوم برگزاری جشنواره بین المللی غذای اکو در زنجان مصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان، یحیی رحمتی امروز ، سوم اردیبهشت ماه در زنجان اظهار کرد: در یکی از مفاد این بیانیه به حمایت از ابتکارات و برنامه های دبیرخانه و کشورهای عضو اکو در زمینه احیای پتانسیل گردشگری جاده ابریشم تاکید می کند.

او ادامه داد: در این مصوبه با اشاره به جشنواره بین المللی غذای اکو-جاده ابریشم در زنجان بر تداوم برگزاری این جشنواره در این شهر تاکید و از آن بعنوان یک رویداد موفق گردشگری یاد می کند.

Rate the News :