چهارشنبه 18 تیر 1399

حمایت از جشنواره اکو – جاده ابریشم بزرگترین رویداد فرهنگی نشست دوشنبه بود

حمایت از جشنواره اکو – جاده ابریشم بزرگترین رویداد فرهنگی نشست دوشنبه بود

 

نماینده وزارت امور خارجه گفت: حمایت از برگزاری جشنواره بین المللی غذای کشورهای اکو – جاده ابریشم، بزرگترین رویداد فرهنگی نشست وزارتی خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در شهر دوشنبه تاجیکستان بود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان، قدرت الله علیخانی شامگاه سه شنبه در مراسم آغاز به کار چهارمین جشنواره بین المللی غذای کشورهای اکو – جاده ابریشم اظهار کرد: برگزاری موفقیت آمیز جشنواره غذای کشورهای عضو اکو – جاده ابریشم نمونه ای از همکاری ثمر بخش وزارت خارجه و استان زنجان است.

او ادامه داد: گردشگری علاوه بر منافع اقتصادی و توسعه ای برای جوامع میزبان، ابزاری مهم و موثر در ترویج فرهنگ صلح و دوستی میان ملت هاست.

علیخانی افزود: یکی از ضرورت های اصلی تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، معرفی ابعاد برجسته فرهنگی تمدن هزاران ساله کشور است.

نماینده وزارت امور خارجه گفت: تمدن کهن ایران اسلامی و تکثر اقوام و فرهنگ ها، طی ستاریخ به چنان وحدت وصف ناپذیری رسیده اند که امروز یک سرمایه گران بهای در دست این کشور محسوب می شوند.

او اضافه کرد: فقط کافی است به ابتکاراتی نظیر همین جشنواره اکو – جاده ابریشم، مبادرت ورزید تا این سرمایه، منافع واقعی کشور را محقق کند.

علیخانی با بیان اینکه در سند جشم انداز 1404، میزان ورودی گردشگری به ایران 20 میلیون نفر هدفگذاری شده است، دستیاب به این هدف را مستلزم در پیش گرفتن سیاست ها و برنامه های مناسب برای جذب گردشگر خواند.

نماینده وزارت امور خارجه گفت: امروز بیش از همیشه در ایران ضرورت توسعه صنعت گردشگری به عنوان یکی از حوزه های فعالیت های اقتصادی و توسعه ای احساس می شود.

او تاکید کرد: صنعت گردشگری دارای رژیم منحصر به فردی است که با سرمایه گذاری اندک نسبت به سایر بخش های صنعتی، ارزش افزوده و سود اقتصادی بالایی دارد و موتور محرکه رشد بسیاری از کشورهاست.

علیخانی گردشگری را یکی از نمودهای صنعت و توسعه سبز خواند  که هم اکنون رهیافتی جهانی دارد و یادآورشد: وزارت امور خارجه به عنوان ملی مناسبت های خارجی و تسهیل کننده فعالیت های اقتصادی کشور، با ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادیدر تلاش است با بهره گیری از امکانات و ظرفیت ها در سطوح مختلف دو جانبه، منطقه ای و بین المللی، بخش های مختلف کشور را برای رسیدن به این هدف که از عمده ترین اهداف اقتصادی است، یاری کند.

نماینده امور وزارت خارجه گفت: در همین زمینه، استفاده از ظرفیت سازمان همکاری های اقتصادی به عنوان سختار نهادینه بین المللی برای رویدادهای جهانی در ایران در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.

او توسعه پایدار گردشگری را مستلزم ایجاد همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی و نهادسازی مرتبط اعلام کرد و افزود: این جشنواره هم از این قاعده مستثبنی نیست و برای ارتقای کیفی آن لازم است که به این عناصر توجه جدی شود.

 

Rate the News :