چهارشنبه 18 تیر 1399

فردا بازدید از موزه های استان زنجان رایگان است

فردا بازدید از موزه های استان زنجان رایگان است

مدیر کل میراث فرهنگی زنجان خبر داد: 28 اردیبهشت ماه به مناسبت روز جهانی موزه ها و هفته میراث فرهنگی بازدید از کلیه موزه های و امکان تاریخی استان زنجان رایگان است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان، یحیی رحمتی، ظهر امروز 27 اردیبهشت ماه در زنجان گفت: 28 اردیبهشت ماه به مناسبت روز جهانی موزه ها و هفته میراث فرهنگی بازدید از کلیه موزه های و امکان تاریخی استان زنجان رایگان است.

او ادامه داد: به همین مناسبت راهنمایان گردشگری با لباس های محلی در موزه مردم شناسی رختشویخانه زنجان مستقر می شوند و استقرار راهنمایان ویژه در موزه ها و بناهای تاریخی قابل بازدید تا پایان هفته میراث فرهنگی ادامه خواهد داشت.

Rate the News :