دوشنبه 05 اسفند 1398

آلمان و اتریش میزبان دستآوردهای تاریخی زنجان

آلمان و اتریش میزبان دستآوردهای تاریخی زنجان

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان: با انتقال امانی و موقت بخشی از دست آورد کاوشهای باستان­شناسی معدن نمک چهرآباد،آلمان و اتریشی­ها میزبان دستآوردهای تاریخ و تمدن زنجان خواهند بود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان، یحیی رحمتی با ذکر این خبر اعلام کرد، با انتقال بخشی از اشیاء مطالعاتی حاصل از چند فصل کاوش­های مشترک هیئت ایرانی-آلمانی در معدن نمک بخشهایی از فرهنگ و تمدن ایران پیش و پس از اسلام و مدارکی از معدنکاوی کهن ایرانی در تعدادی از موزه­های اروپا به نمایش درخواهند آمد. رحمتی افزود مطابق با تفاهمنامه امضا شده بین اداره کل میراث فرهنگی زنجان، موزه ملی، موزه معدن بوخوم، موزه فرانکفورت و موزه تاریخ طبیعی وین، مقررگردیده تا بخشی از اشیای مطالعاتی معدن نمک شامل قطعات سفال، فلز، پارچه، چرم، یافته­های گیاهی و جانوری جهت برگزاری نمایشگاه به آلمان انتقال یابد. یافته­های مذکور مربوط به دوره هخامنشی، ساسانی دوران میانی و متاخر اسلامی بوده و در موزه­های بوخوم، فرانکفورت و موزه وین از سال میلادی آینده به نمایش گذاشته خواهند شد. همچنین بر اساس مذاکرات به عمل آمده تصمیم بر آن است تا پس از انجام مراحل اداری مابین موزه­های آلمانی و اتریشی، بخشی از اشیای مکشوفه از معدن نمک هالشتات اتریش نیزکه تقریباً همزمان با دوران پیش از اسلام معدن چهراباد است، جهت نمایش موقت به موزه زنجان منتقل شوند. شایان ذکر است یافته­های معدن نمک پس از نمایش در نمایشگاههای آلمان واتریش، ابتدا به نمایشگاهی در موزه ملی منتقل شده و پس از نمایش در تهران به موزه ذوالفقاری زنجان بازگشت داده خواهند شد.

امتیاز به خبر :