دوشنبه 16 تیر 1399

افتتاح اماکن اقامتی در نوزدهمین روز از بهمن ماه در شهرستان خدابنده

افتتاح اماکن اقامتی در نوزدهمین روز از بهمن ماه در شهرستان خدابنده

یک مجموعه اقامتی و پذیرایی و یک خانه بومگردی در نوزدهمین روز از بهمن ماه در شهرستان خدابنده با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان به افتتاح رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، یحیی رحمتی روز گذشته در آئین افتتاح خانه بومگردی پارسا در روستای سوله شهرستان خدابنده گفت: بناها، بخشی از داشته های یک ملت است که درهیچ کجای دنیا داشته های خود را از بین نمی برند ، بلکه در حفظ آنها تلاش می کنند و همین داشته ها جاذبه محسوب می شود.

او ادامه داد: ما نیز اگر بخواهیم‌ گرمابی ها از اقتصاد گردشگری منتفع شوند با همین غذاهای بومی و خانه های بومگردی می توانیم به هدف خود جامه عمل بپوشانیم.

در ادامه مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان در آئین افتتاح فاز اول مجتمع اقامتی و پذیرایی شرکت تعاونی مانی شاد خدابنده توسعه گردشگری را بعد از کشاورزی از اولویت های اشتغال روستایی دانست و اظهار کرد: در بحث اشتغال روستایی بعد از کشاورزی، اولویت اول اشتغال بومگردی است که از بابت بهبود شاخص های معیشتی و تاسیسات گردشگری پاسخگوست.

یحیی رحمتی افزود: در خصوص کمپین سجاس نیز مصوبه گرفته شده و امیدواریم محور گردشگری خدابنده را بزودی تکمیل کنیم.

 او عنوان کرد: گردشگری بهانه توزیع ثروت است و باید منطقه خدابنده از این ثروت بهره مند شود.

Rate the News :

Related Images