دوشنبه 16 تیر 1399

استفاده از پتانسيل نشست ملي طراحي در صنايع دستي براي بسته بندي محصولات صنايع دستي

استفاده از پتانسيل نشست ملي طراحي در صنايع دستي براي بسته بندي محصولات صنايع دستي

مدیرکل دفتر آموزش و حمایت از تولید صنایع دستی  سازمان ميراث فرهنگي كشور گفت: مي خواهيم از پتانسيل "نشست و مسابقه ملي طراحي در صنايع دستي" براي بسته بندي محصولات صنايع دستي علي الخصوص،  شهرهاي جهاني صنايع دستي ، چون مريوان و لاله جين استفاده كنيم.

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان، فريدون ميرزالو، صبح امروز در خصوص پتانسيل هاي برگزاري چهارمين نشست ملي طراحي در صنايع دستي با بيان مطلب فوق ، اظهار كرد: امسال پيشنهاد شد براي برخورد كامل و جامع در حوزه طراحي ، موضوع بسته بندي هم با موضوع طراحي به نشست ملي و مسابقه طراحي در صنايع دستي اضافه شود آنهم براي دو شهر جهاني صنايع دستي ، يعني مريوان  و لاله جين، تا به صورت هوشمندانه بسته بندي محصولات آنها در مسابقه مطرح شود.

او با اشاره به اينكه به پيشنهاد مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان، دانشجويان و فارغ التحصيلان صنايع دستي نيز در اين دوره با طرح هاي خود حضور خواهند داشت، اضافه كرد: براي استفاده از پتانسيل دانشجويان و فارغ التحصيلان صنايع دستي در اين دوره ، آنها مي توانند با ارائه طرح هاي خود با موضوع معين در اين رقابت حضور يابند. اين محصول در حوزه صنعت مسگري بوده و از پيش كارگاه هايي براي ساخت محصولات آماده شده است.

ميرزالو افزود: با اين شيوه هم محصولات تازه تري وارد بازار مي شود و هم از فكرهاي تازه با تحصيلات آكادميك استفاده مي گردد در واقع اين مسابقه ملي فرصت خوبي براي ماست كه كساني كه داراي خلاقيت و نوآوري هستند ، بتوانند ايده هاي خود را ارائه و عملي سازند.

 مدیرکل دفتر آموزش و حمایت از تولید صنایع دستی  سازمان ميراث فرهنگي كشور با تاكيد بر اين كه در حوزه آكادميك صنايع دستي سرمايه گذاري زيادي شده است، عنوان كرد: دانشجويان اين حوزه با آگاهي فراوان در زمينه هاي مختلف و آمادگي ذهني بالا ، با قدرت طراحي ،  پتانسيل خوبي براي ارائه محصولات خلاقانه و نو در حوزه صنايع دستي هستند.

او با اشاره به اينكه يكي از مشكلات بخش صنايع دستي ضعف در بسته بندي است، گفت: محصول بدون بسته بندي خيلي خوش آيند نيست و با ورود بسته بندي به اين نشست و مسابقه ملي كه با موضوع دو شهر جهاني صنايع دستي است ، مي تواند كمكي به محصولات اين شهرها باشد تا كاراكتر بسته بندي داشته باشند.

ميرزالو افزود: كم كم مي خواهيم براي شهرهاي جهاني به كاركتر بسته بندي مناسب برسيم كه در فاز اول زنجان بعنوان استاني كه سه دروه مسابقه ملي طراحي در صنايع دستي برگزار كرده است گزينه مناسبي به نظر مي رسد تا از پتانسيل آن بهره مند شويم.

Rate the News :