دوشنبه 05 اسفند 1398

نشان زنجان شهر ملی ملیله بر سینه سفرای حاضر در جشنواره غذای اکو

نشان زنجان شهر ملی ملیله بر سینه سفرای حاضر در جشنواره غذای اکو

اعطای نشان ملیله به سفرای کشورهای اندونزی، اتریش ، یونان، قزاقستان و معاون دبیرکل اکو در آئین آغازین پنجمین جشنواره بین المللی غذای اکو-جاده ابریشم. 
 

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط