دوشنبه 05 اسفند 1398

گزارش تصویری آیین افتتاحیه پنجمین جشنواره بین المللی غذا اکو

گزارش تصویری آیین افتتاحیه پنجمین جشنواره بین المللی غذا اکو

گزارش تصویری افتتاحیه بخش نمایشگاهی پنجمین جشنواره بین المللی غذای اکو-جاده ابریشم.

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط