دوشنبه 05 اسفند 1398

گزارش تصویری بازدید سفرا از جاذبه های گردشگری

گزارش تصویری بازدید سفرا از جاذبه های گردشگری

بازدید سفرا، دیپلمات ها و نمایندگاه سازمان همکاری اقتصادی اکو به همراه همسرانشان از گنبد سلطانیه و غار کتله خور.

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط