پنجشنبه 08 خرداد 1399

اعطاي  سومين و چهارمين مجوز مجموعه داري در استان زنجان

اعطاي  سومين و چهارمين مجوز مجموعه داري در استان زنجان

مسئول امور موزه هاي اداره كل ميراث فرهنگي زنجان خبر داد: سومين و چهارمين مجوز مجموعه داري در استان زنجان اعطا شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان، پرستوقاسمي مسئول امور موزه هاي استان ،  با بیان این خبر گفت: مجوز مجموعه داري فسيل و همينطور مجوز مجموعه داري موسسه خيريه مهرانه بعنوان سومين و چهارمين مجوزهاي مجموعه داري در استان از سوي اداره كل ميراث فرهنگي استان با حضور مديركل استان زنجان اعطا گرديد.

او ادامه داد: «مجوز مجموعه داري فسيل " "آقای دكتر نصراله عباسي دانشيار گروه زمين شناسي دانشگاه زنجان " بصورت پيمايش ومطالعات شخصي گردآوري نموده ، صادر شده است، به لحاظ تعدد و تنوع آثار، مجموعه ارزشمندی به شمار می رود.قديمي ترين فسيل هاي اين مجموعه با قدمت 600 ميليون سال  مي باشد . همين طور مجوز مجموعه داري آثار اهدايي به موسسه خيريه مهرانه شهر زنجان نيز از سوي اداره كل موزه ها به مدير عامل موسسه اهدا شد.

اين مسئول خاطر نشان کرد: «در سال های گذشته برای دو مجموعه دار خصوصي " اشيا تاريخي فرهنگي مجاز ومجموعه اسناد وكتب خطي مسجد سيد زنجان  نیز ازسوی اداره کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی کشور مجوز صادر شده است.»

او اظهار كرد: «مجموعه داری از فعالیت های  با ارزش علاقمندان  تاریخ، فرهنگ و هنر است، که از روی علاقه شخصي  وافر خود بدون قصد تجارت، میراث گرانبهای نیاکان وگذشتگان را برای آیندگان گردآوری و نگهداری می کنند که می توان از مجموعه داران تاريخي فرهنگي  به عنوان  حافظان آثار فرهنگی هنری و تاریخی یاد کرد.»

قاسمي با تاكيد بر معرفي آثار تاريخي بيان كرد: باید از این خصیصه فرهنگی مردم و علاقه به گردآوری اشیای فاخر با توجه به  ارزش فرهنگی‌- تاریخی و هنری استفاده کرد و امکان برگزاری نمایشگاه های انفرادی یا گروهی برای بازدید عمومی یا چاپ و نشر و معرفی آثار موجود در مجموعه‌ها فراهم آورد، چراکه اجتماع آثار هویتی مستقل ارزش‌ و هویتی مضاعف به وجود می‌آورد که می توان در راستای جذب گردشگران داخلی و خارجی استفاده کرد.

مسئول امور موزه هاي اداره كل در پایان تاکید کرد: «بر اساس ماده 20 آیین نامه مدیریت ، ساماندهی ، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی - تاریخی منقول مجاز، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که نسبت به گردآوری و نگهداری اموال فرهنگی تاریخی و هنری‌ایرانی یا خارجی اقدام می‌نمایند، باید از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پروانه مخصوص دریافت ‌نمایند. مجموعه داران خصوصی می توانند  با اخذ پروانه تاسیس موزه و از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و تحت نظارت ‌علمی و فنی سازمان مذکور موزه خصوصی تاسیس نمایند .»

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط