پنجشنبه 08 خرداد 1399

بازديد از موزه هاي استان زنجان روز 28 اردیبهشت رايگان است

بازديد از موزه هاي استان زنجان روز 28 اردیبهشت رايگان است

مسئول امور موزه هاي اداره كل ميراث فرهنگي خبر داد: بازديد از موزه هاي استان زنجان به مناسببت روز ملي موزه ها رايگان است.

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان،پرستو قاسمي گفت:به مناسبت 28 ارديبهشت ماه روز جهاني موزه ها، بازديد از هر پنج موزه استان زنجان رايگان است.

او ادامه داد: علاقمندان مي توانند از موزه هاي رختشويخانه، موزه باستان شناسي و مردان نمكي، موزه صنايع دستي، موزه پير احمد ابهر و موزه سلطانيه بصورت رايگان بازديد بعمل آورند.

امتیاز به خبر :