پنجشنبه 08 خرداد 1399

مديركل ميراث فرهنگي زنجان: برگزاري 7 دوره توانمند سازي گردشگري در استان زنجان

مديركل ميراث فرهنگي زنجان:  برگزاري 7 دوره توانمند سازي گردشگري در استان زنجان

مديركل ميراث فرهنگي استان زنجان خبر داد: 7 دوره توانمندسازي گردشگري در استان زنجان برگزار مي شود.

 به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان، يحيي رحمتي، صبح امروز ، پنجم تيرماه در زنجان گفت: 7 دوره توانمندسازي گردشگري  از پنجم تا هجدهم تيرماه جاري در زنجان برگزار خواهد شد.

او ادامه داد: دوره هاي "نوآوري و فناوري هاي جديد در درگردشگري" ، "آشنايي با صنعت گردشگري (گروه 1) " ، "گردشگري پايدار" ، " آشنايي با صنعت گردشگري" گروه (2) ، "مباني مديريت كيفيت در صنعت گردشگري"، "آداب و رفتار حرفه اي در صنعت مهمان نوازي و گردشگري (گروه 1)"، "مباني مديريت كيفيت در صنعت گردشگري" و "آداب و رفتار حرفه اي در صنعت مهمان نوازي و گردشگري (گروه 2)" طي 13 روز آينده در سالن شهيد شهرياري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان زنجان برگزار مي شود.

به گفته رحمتي اين دوره ها در 8 ساعت و طي دو شيفت صبح و عصر برپا خواهند شد.

امتیاز به خبر :