چهارشنبه 06 مرداد 1400

چهار اثر ميراث ناملموس استان در فهرست آثار ملي به ثبت رسيد

چهار اثر ميراث ناملموس استان در فهرست آثار ملي به ثبت رسيد

مديركل ميراث فرهنگي زنجان خبر داد: چهار اثر ميراث ناملموس استان زنجان در فهرست آثار ملي به ثبت رسيد و بدين ترتيب سفالگري گلابر، تنور سازي گلابر، پخت دويمج زنجان و بازي كولنگ آغاجي در فهرست ميراث ناملموس ملي جاودانه شدند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان، يحيي رحمتي، صبح امروز با علام خبر فوق اظهار كرد: با ثبت چهار اثر میراث فرهنگی ناملموس از استان زنجان در فهرست آثار ملی در همایش میراث ناملموس که در استان اردبیل برگزار گرديد، موافقت شد.

او ادامه داد:این چهار اثر شامل 1-فنون و مهارت سفالگری روستای گلابر 2-فنون و مهارت تنور سازی روستای گلابر3-فنون و مهارت پخت غذای آیینی دویمج 4-بازی کولونگ آغاجی  مي شود.

رحمتي گفت:  اعضای کمیته ثبت سازمان میراث فرهنگی ناملموس، در سفالگری روستای گلابر که توسط خانمها انجام میشود را به عنوان اثر ویژه ناملموس پذیرفتند و مقرر شد که از قدیمترین سفالگر روستای گلابر بنام ننه نساء خانم در سازمان مرکزی تقدیر بعمل بیاید.

امتیاز به خبر :