چهارشنبه 06 مرداد 1400

"از زنگان تا زنجان"، مروری بر تاریخ شهرسازی در یک کهن شهر

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان به نقل از ايرنا کتاب "از زنگان تا زنجان" شامل سیر تاریخی تحولات کالبدی و فضایی در شهر زنجان است که به ادعای مولفان با هدف یاری به محققان علوم شهری برای شناخت، تحلیل و ارزیابی سیاست های مداخله در کهن شهرهای ایرانی تالیف شده است.

در فرازی از مقدمه این کتاب آمده است: "از زنگان تا زنجان" در واقع نگاهی به وضعیت فعلی کهن شهر ایرانی "زنگان" و شهر فعلی "زنجان" است، که اگر بتوان مصداق زنگان را با بافت قدیم و زنجان میانی و جدید را حاشیه بافت قدیم دانست، می‌توان دو فضای متضاد را تداعی نمود. "زنگان از درون تهی شده و میپوسد و هر زمان بیش از زمان دیگر فرو می‌ریزد و از صفحه حیات اقتصادی شهر به دور می‌ماند، هم زمان زنجان بیشتر و بیشتر به خود توسعه بخشیده و افسوس به موازات توسعه، اضمحلال زنگان را تسریع میبخشد.

کتاب "زنگان تا زنجان" در هفت فصل شامل مفاهیم و مبانی نظری توسعه شهری، سامانه طبیعی استان و شهر زنجان، تغییرات کالبدی - فضایی شهر زنجان در بستر زمان، شناخت ویژگی‌های اجتماعی - اقتصادی شهر زنجان، مسکن و تحولات وابسته به آن در شهر زنجان، تجزیه و تحلیل سناریوهای مختلف توسعه شهری تدوین شده و در نهایت فصل هفتم در بر دارنده نتیجه گیری است.

در بخشی از این کتاب آمده است: شهر زنجان با وجود دارا بودن قدمت تاریخی همسنگ با شهرهای شناخته شده، فاقد پیشینه مدون تاریخی است و موضوع مطالعه در ارتباط با این شهر تقریباً بکر و انجام مطالعات علمی و سیستماتیک بسیار اندک بوده است.

کتاب "زنگان تا زنجان" توسط دکتر کیومرث حبیبی، دکتر احمد پوراحمد و دکتر ابوالفضل مشکینی تألیف شده و از سوی انتشارات دانشگاه زنجان در ۳۹۷ صفحه به چاپ رسیده است.

این کتاب به گفته مؤلفان آن هر چند که با حرفه و دانش شهرسازی درآمیخته است، اما برای همه دانش پژوهانی که با موضوعات مربوط به کمیت و کیفیت محیط شهری در ارتباط هستند، نظیر معماران، مهندسین عمران، جامعه شناسان، اقتصاددانان، جغرافیدانان و مورخین می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

امتیاز به خبر :