چهارشنبه 06 مرداد 1400

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان: ثبت زنجان بعنوان شهر جهانی ملیله تا پایان تابستان ۹۸

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان:  ثبت زنجان بعنوان شهر جهانی ملیله تا پایان تابستان ۹۸

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، در دومین جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان و همچنین ستاد اجرایی خدمات سفر، یحیا رحمتی از ثبت زنجان بعنوان شهر جهانی ملیله تا پایان تابستان ۹۸ خبر داد.

او گفت: پرونده ای که برای شورای جهانی صنایع دستی ارسال شده بود بعنوان پروندهای بی نقص پذیرفته شده و رییس شورای صنایع دستی منطقه آسیا و اقیانوسیه در گفتگویی عنوان کردند تمام و کمال این پرونده پذیرفته شده است. امیدواریم تا پایان شهریور ماه سالجاری زنجان بعنوان شهر جهانی ملیله به ثبت رسد.

همچنین او عنوان کرد تا پایان مهرماه سالجاری خانه ملیله زنجان راه اندازی می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان گفت: قرارداد با پیمانکار منعقد شده که امیدواریم تا مهرماه عملیات اجرایی مرمت و تجهیز خانه ملیله زنجان به اتمام و به بهره برداری برسد.

گفتني است خانه مليله زنجان در محل منزل الحاقي به خانه تاريخي حكيميان ايجاد مي شود. اين منزل متعلق به دوره پهلوي اول است كه تا پايان مهرماه سالجاري خانه مليله زنجان در آن به بهره برداري برسد.

امتیاز به خبر :