یکشنبه 04 اسفند 1398

گنبد سلطانیه الهام بخش طرح های دانشجویان طراحی صنعتی

گنبد سلطانیه الهام بخش طرح های دانشجویان طراحی صنعتی

در نخستین روز از نشست تخصصی و مسابقه ملی طراحی صنعتی در صنایع دستی دانشجویان شرکت کننده در این مسابقه از گنبد سلطانیه، بزرگترین بنای آجری جهان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان، روز گذشته دانشجویان و اساتید حاضر در این نشست با همراهی یحیی رحمتی، مدیرکل میراث فرهنگی زنجان از گنبد سلطانیه، بنای رختشویخانه، بازارچه صنایع دستی زنجان و شربتخانه این شهر بازدید کردند. 
این بازدید ها در راستای آشنایی با نقوص و طرح های شاخص ترین بنای معماری آذری ، گنبد سلطانیه و نیز آشنایی با صنایع دستی اصیل شهر زنجان صورت گرفت.
گفتی است سومین مسابقه ملی طراحی صنعتی در صنایع دستی هم اکنون در زنجان با حصور اساتید و دانشجویان ۸ دانشگاه برتر کشور در حال برگزاریست.

امتیاز به خبر :