دوشنبه 05 اسفند 1398

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان: نشست تخصصی و مسابقه ملی طراحی صنعتی در صنایع دستی به صورت فصلی در مناطق مختلف کشور برگزار می شود

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان: نشست تخصصی و مسابقه ملی طراحی صنعتی در صنایع دستی به صورت فصلی در مناطق مختلف کشور برگزار می شود

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان گفت: بر اساس رایزنی صورت گرفته با مدیرکل آموزش و حمایت از تولید سازمان میراث فرهنگی کشور ، نشست تخصصی و مسابقه ملی طراحی صنعتی در صنایع دستی به صورت فصلی در مناطق مختلف کشور برگزار می گردد تا از توانایی طراحان برای توسعه صنایع دستی استفاده گردد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان، یحیی رحمتی پنجشنبه شب، 26 بهمن ماه در آئین اختتامیه سومین نشست تخصصی و مسابقه ملی صنایع دستی در زنجان با اعلام مطالب فوق عنوان کرد: این نشست می تواند علاوه بر اینکه می تواند منجر به تولید محصولات جدید در بازار  شود بلکه می تواند دغدغه ما را که توسعه بازار هدف و تطبیق نیازهای جدید با بازار هدف است را برطرف سازد.

او ادامه داد: نشست تخصصی و مسابقه ملی طراحی صنعتی در صنایع دستی می تواند ذهن طراحان را با ارزش های هنری و کاربردی صنایع دستی آشنا سازد که این خود در سمت و سو دهی به ذهنیت طراحان ایرانی برای مدد جستن از توانایی ها و داشته های نقوش و فرم های سنتی در این حوزه کمک می کند.

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان افزود: ما مصر به ادامه برپایی این نشست و مسابقه ملی هستیم و در واقع نشست تخصصی و مسابقه ملی طراحی صنعتی در صنایع دستی تنها مسابقه ایست که در حوزه طراحی صنعتی به صورت مستمر در کشور برگزار می شود.

او با اظهار رضایت از طرح های ارائه شده در این دوره از مسابقه، بیان کرد: ایده های خوبی در طرح ها به چشم می خورد و آثار به مراتب نسبت به سالهای گذشته در حال پیشرفت است. امیدوارم بتوانیم از این تجربیات برای ارتقا کیفیت مسابقات در سالهای آتی بهره مند شویم.

یحیی رحمتی اظهار کرد: اداره کل میراث فرهنگی زنجان از پروژه هایی که با موضوعیت صنایع دستی زنجان انجام شده باشد حمایت می کند و در اجرایی کردن آنها اساتید و دانشجویان را یاری خواهد ساخت.

امتیاز به خبر :