یکشنبه 22 تیر 1399

5 مهر بازدید از موزه های استان زنجان رایگان است

5 مهر بازدید از موزه های استان زنجان رایگان است

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان خبر داد: بازدید از موزه های استان زنجان در روز پنجم مهرماه به مناسب آغاز هفته گردشگری رایگان است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان صبح امروز ، 30 شهریور ماه در زنجان گفت: به مناسبت هفته گردشگری بازید از موزه های استان زنجان در روز پنجم مهرماه رایگان است.

او ادامه داد: بازدید از بنای تاریخی سلطانیه، موزه مردم شناسی رختشویخانه ، موزه باستان شناسی و مردان نمکی و موزه باستان شناسی ابهر برای عموم در روز جمعه پنجم مهرماه رایگان است.

Rate the News :