دوشنبه 05 اسفند 1398

وقف نامه قنات سرچشمه در فهرست آثار ملی جای گرفت

وقف نامه قنات سرچشمه در فهرست آثار ملی جای گرفت

مسئول امور موزه های استان زنجان خبر داد: وقف نامه قنات سرچشمه، بزرگترین و قدیمی ترین قنات زنجان در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، پرستو قاسمی صبح امروز 28 مهرماه در زنجان گفت: وقف نامه خطی حاج عبدالحسین تاجر زنجانی بزرگ خاندان خطیبی های زنجان مربوط به قنات سرچشمه که قدیمی ترین و بزرگ ترین قنات زنجان در دوره قاجار است در فهرست آثار ملی به ثبت رسید

او ادامه داد: این وقف نامه  به سال 1294 ه ق  نوشته شده و هم اکنون در اختیار بازماندگان او قرار دارد.

مسئول امور موزه های اداره کل میراث فرهنگی استان زنجان در خصوص این قنات و وقف نامه آن اظهار کرد: اين سند تاريخي با مركب مشكي بر روي كاغذ كاهي رنگ در ابعاد 33×43 سانتي متر با خط شكسته نستعليق به سال 1294 ه ق دوره حكومتي ناصرالدين شاه قاجاردر خصوص وقف نامه قنات سرچشمه كه بزرگترين و مهمترين قنات زنجان است مي باشد . اين قنات داراي 33 حلقه چاه داير، 141 حلقه چاه باير خشكه، مبداء آن در اراضي قريه ديزج و مظهر آن در داخل شهر محله معروف به شكر الله ميرزا بوده است . سند مزبور در 36 سطر نوشته شده و 26 نفر شاهد بر آن مهر زده اند . پشت سند هم مهر عبدالحسين كه باني و صاحب  قنات بوده ديده مي شود با توجه به وقف نامه موجود حاج عبدالحسين ششدانگ قنات مشهور به قنات سرچشمه را وقف بر مصارف معينه (عام) نموده است .

گفتنی است آثار ثبت شده تحت حمایت قانونی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی در خصوص خدمات کارشناسی ، اقدامات مرمتی وحفاظتی و برگزاری نمایشگاههای داخلی وخارجی قرار می گیرند . 

امتیاز به خبر :