دوشنبه 16 تیر 1399

آزمون زبان پذیرفته دگان دوره های کوتاه مدت گردشگری برگزار شد

آزمون زبان پذیرفته دگان دوره های کوتاه مدت گردشگری برگزار شد

جلسه مصاحبه زبان پذیرفته شدگان آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری روز گذشته در زنجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، این مصاحبه عصر روز گذشته، شنبه، یازدهم آبانماه با حضور معاون گردشگری اداره کل و ناظرین در  عمارت تاریخی دارایی برگزار گردید.

Rate the News :

Related Images