چهارشنبه 18 تیر 1399

زلزله خسارتی به آثار تاریخی استان زنجان وارد نکرده است

زلزله خسارتی به آثار تاریخی استان زنجان وارد نکرده است

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی زنجان خبر داد: بر اساس پایش صورت گرفته پس از زلزله بامداد ۱۷ آبانماه ، تا بدین لحظه گزارشی مبنی بر تخریب آثار تاریخی ارسال نشده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، سرهنگ ابوالفضل مرادی، صبح امروز ، ۱۷ آبانماه در زنجان با اعلام خبر فوق، گفت:
پس از زمین لرزه بامداد امروز نیروهای یگان حفاظت به بررسی آثار تاریخی پرداختند که خوشبختانه خسارتی تاکنون گزارش نشده است.
همچنین مهرداد عسگریان، معاون میراث فرهنگی نیز در این خصوص گفت: تا کنون گزارش خسارتی به آثار تاریخی استان زنجان پس از زلزله بامداد روز جمعه گزارش نشده است و آثار تاریخی استان زنجان در سلامت به سر می برند. 

Rate the News :