یکشنبه 15 تیر 1399

11 اثر صنایع دستی استان زنجان نشان ملی مرغوبیت دریافت کردند

11 اثر صنایع دستی استان زنجان نشان ملی مرغوبیت دریافت کردند

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان خبر داد: 11 اثر صنایع دستی استان زنجان موفق به دریافت نشان ملی مرغوبیت شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، یحیی رحمتی صبح امروز 21 آبانماه در زنجان گفت: 11 اثر ملیله، مس، چاقو و چاروق استان زنجان پس از داوری آثار در معاونت صنایع دستی کشور موفق به اخذ نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی کشور را دریافت کردند.

او ادامه داد: 6 اثر ملیله، 2 اثر چاقو، 2 اثر مس و یک اثر چاروق موفق به دریافت این نشان شدند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان با اشاره به اینکه داوری استانی این آثار روز 11 آبانماه در زنجان انجام شد و 40 اثر از بخش استانی به بخش ملی راه یافتند ، عنوان کرد: در داروی اولیه آثار صنایع دستی استان ۶۱ اثر مورد بررسی قرار گرفتند که در این دوره ۲۸ اثر ملیله، ۲ اثر مس، ۱۰ اثر قلم زنی، ۸ اثر چاروق، ۷ اثر چاقو، ۲ اثر انگشتر، ۲ اثر چوب و یک اثر مرکب چوب و آینه مورد داوری قرار گرفتند.

گفتنی است تا کنون نیز در چهار دوره داوری نشان ملی مرغوبیت زنجان موفق به اخذ ۵۲ نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی و ۷ اثر مهر اصالت یونسکو را کسب کرده اند.

 

Rate the News :

Related Images