یکشنبه 22 تیر 1399

صدور پنجمین مجوز مجموعه داری تاریخی و طبیعی در استان زنجان

صدور پنجمین مجوز مجموعه داری تاریخی و طبیعی در استان زنجان

مسئول امور موزه های اداره کل میراث فرهنگی استان زنجان خبر داد: پنجمین مجوز مجموعه داری آثار تاریخی وطبیعی استان زنجان پروانه فعالیت ونمایش دریافت کرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، پرستو قاسمی صبحح امروز 22 آبانماه با اعلام خبر فوق در زنجان ادامه داد:  این مجوز با تایید اداره کل موزه های وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی کشور و سازمان محیط زیست صادر شده ومجموعه دار می تواند با حمایت دولت فعالیت نمایشگاهی و موزه ای خود را شروع کند .

او ادامه داد:  این مجوز به نام "سنگ های قیمتی و فسیل" به جوان زنجانی "محسن محمدی" اعطاء گردید .

مسئول امور موزه های اداره کل میراث فرهنگی استان زنجان افزود:  با عنایت به ماده 20 آیین نامه مدیریت ، ساماندهی ، نظارت وحمایت از مالکان ودارندگان اموال فرهنگی –تاریخی منقول مجاز مصوب 10/5/1384تمامی دارندگان مجموعه تاریخی وطبیعی مجاز بعد از طی مراحل قانونی واخذ مجوز می توانند فعالیت رسمی  خود را داشته باشند .

گفتنی است پیش از این نیز چهار مجوز مجموعه داری در  استان زنجان در زمینه اشیاء تاریخی مجاز ، کتب خطی و فسیل دارای صادر شده بود .

Rate the News :