دوشنبه 16 تیر 1399

گزارش تصویری مجموعه "سنگ های قیمتی و فسیل"

گزارش تصویری مجموعه "سنگ های قیمتی و فسیل"

روابط عمومی: مجموعه تاریخی_طبیعی "سنگ های قیمتی و فسیل" که به تازگی در استان زنجان پروانه فعالیت ونمایش دریافت کرد مجموعه ای چشم نواز از موجوداتیست که برخی میلیون ها سال پیش منقرض شده اند. شما در این مجموعه می توانید فسیلی 500 میلیون ساله به نام تریلویت از کشور مراکش را در کنار آثار متنوع بسیاری از هند، ایران، کشورهای افریقایی و ... را مشاهده کنید. در این گزارش تصویری که مجموعه دار آن جوانی زنجانی به نام "محسن محمدی" است شما را به تماشای زیبایی های اعماق زمین دعوت می کنیم.

 

 

Rate the News :