دوشنبه 05 اسفند 1398

کتاب پژوهشی بر "عقدنامه های دوره قاجار زنجان "بعنوان کتاب سال استان برگزیده شد

کتاب پژوهشی بر "عقدنامه های دوره قاجار زنجان "بعنوان کتاب سال استان برگزیده شد

در اولین دوره جایزه کتاب سال در بخش تاریخ کتاب "پژوهشی بر عقدنامه های دوره قاجار زنجان" تالیف پرستو قاسمی اندرود برگزیده شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان ، امروز، ۱۱ آذر ۱۳۹۸، در آئین تجلیل از برگزیدگان نخستین کتاب سال استان زنجان ، نام پرستو قاسمی مسئول امور موزه های این استان خوش درخشید و در بخش تاریخ بعنوان کتاب سال انتخاب شد.
در نخستین دوره جایزه کتاب سال استان زنجان از میان ۴۶ عنوان کتاب در داوری اولیه، ۷ عنوان کتاب به مرحله دوم راه یافت که از این میان ۵ عنوان کتاب برگزیده شد.
داوری این دوره را ۲۰ تن از اساتید برحسته کشور بر عهده داشتند.
کتاب پژوهشی بر عقدنامه های دوره قاجار زنجان بر مبنای پژوهش و بازخوانی 71 عقدنامه توسط پرستو قاسمی اندرود کارشناس ارشد باستان شناسی و مسئول امور موزه های استان زنجان با همکاری بهمن خطیبی تالیف شد و توسط نشر نیکان کتاب به چاپ رسید .
پرستو قاسمی مولف و مسئول امور موزه های اداره کل میراث فرهنگی زنجان در این خصوص این کتاب گفت: این کتاب نخستین پژوهش صورت گرفته در زمینه عقدنامه های زنجان در دوره قاجار است که گردآوری این اسناد از سال 1388 تا سالجاری با همکاری 19 نفر از دارندگان اسناد خانوادگی صورت گرفته است .
او درباره قدمت عقدنامه های مورد مطالعه در این اثر اظهار کرد: قدیمی ترین عقدنامه مورد مطالعه مربوط به سال 1213 هجری قمری وجدید ترین آن مربوط به سال 1344 هجری قمری است. در این مطالعه 71 عقدنامه دوره قاجار و2 عقدنامه دوره پهلوی اول که با سبک نگارش دوره قاجار کتابت شده بود موردپژوهش وبازخوانی قرار گرفت .
قاسمی ادامه داد: از بین این اسناد 96 مهر از شاهدین عقود شناسایی ودر بخشی از کتاب معرفی شده اند .
مسئول امور موزه های اداره کل میراث فرهنگی زنجان با اشاره به ارزش بالای اسناد خطی در میراث فرهنگی، عنوان کرد:  اسناد خطی جزء میراث گرانبهای مکتوب ما هستند که از جهات ادبی ، هنری ،حقوقی و... بسیار ارزشمند هستند لذا مطالعه وپژوهش صورت گرفته بر این گونه اسناد بسیار مهم بوده ومی تواند بسیاری از حقایق تاریخی گذشته را بر ما روشن سازد .
گفتنی است از این نویسنده در سال 94 کتاب فرامین قاجار دوره قاجار دارالسعاده زنجان به چاپ رسیده است .

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط