دوشنبه 05 اسفند 1398

ثبت ۱۱ شی تاریخی فرهنگی استان زنجان درفهرست آثار ملی

 ثبت ۱۱ شی تاریخی فرهنگی استان زنجان درفهرست آثار ملی

 

مسئول امور موزه های استان زنجان گفت: در جلسه شورای ثبت که روز سه شنبه هشتم اسفندماه سالجاری در سازمان میراث فرهنگی برگزار شد، 11  شی ارزشمند تاریخی فرهنگی استان زنجان در فهرست آثار ملی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرشگری زنجان،  پرستو قاسمی روز پنج شنبه، 10 اسفندماه در زنجان اظهار کرد : این اشیاء شامل مردنمکی شماره ۴ مربوط به دوره هخامنشی ، کوزه فقاع مکشوفه از سلطانیه دوره ایلخانی ، سنگ مزار به خط ارمنی مکشوفه از گورمزار سلطانیه مربوط به دوره ایلخانی ، سنگ مزار آقا محمد شریف مربوط به روستای ریحان شهرستان زنجان ، سند مبایعه نامه خاندان ذوالفقاری مربوط به دوره زندیه ، دو قوچ سنگی مربوط به دوره صفوی ، سنگ یادبود میر معصوم بکری مربوط به دوره صفوی در سلطانیه ،سنگ فرمان تخفیف مالیاتی بازار مربوط به دوره قاجار ، سنگ یادبود مسجد قدیمی شهر ارمغانخانه مربوط به دوره قاجار ، پنجه فلزی کتیبه دار مربوط به دوره قاجار است.

او ادامه داد: این اشیاء ثبت شده در فهرست آثار ملی تحت حفاظت قانونی سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته ومالکیت این اشیاء برای کشور در سطح بین المللی نیز حفاظت خواهد شد.

امتیاز به خبر :