دوشنبه 16 تیر 1399

روز پر بازدید زنجان در نمایشگاه تهران

روز پر بازدید زنجان در نمایشگاه تهران

 غرفه زنجان در دومین روز از سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی روز شلوغی را سپری کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان ، در روز دوم معاونان وزیر میراث فرهنگی کشور و بازدید کنندگان این نمایشگاه از غرفه زنجان دیدار کردند.
غرفه زنجان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه صنایع دستی تهران با آثار صنایع دستی چون مس، ملیله، چاقو، انگشتر سازی، میزبان بازدیدکنندگان است.
فرش و گلیم دست بافت تکه دوزی و معرق-قلمزنی مس از دیگر آثار ارائه شده در غرفه زنجان است.
در بخشی از این غرفه نیز راهنمایان گردشگری به معرفی جاذبه های گردشگری استان زنجان می پردازند.
گفتنی است استان زنجان در سالن ۳۸ A پذیرای بازدیدکنندگان سیزدهمین نمایشگاه بین المللی و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران است.

Rate the News :

Related Images