مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان گفت با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام به تعدادی از صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی که با توجه به شیوع بیماری کرونا متضرر شدند بسته های معیشتی دریافت می­ کنند.

" />
دوشنبه 20 مرداد 1399

توزیع بسته های معیشتی بین صنعتگران صنایع دستی استان زنجان

توزیع بسته های معیشتی بین صنعتگران صنایع دستی  استان زنجان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان گفت با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام به تعدادی از صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی که با توجه به شیوع بیماری کرونا متضرر شدند بسته های معیشتی دریافت می­ کنند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، امیرارجمند امروز شنبه 10 خرداد گفت: «با توجه به شیوع ویروس کرونا صنعتگران صنایع دستی در استان یکی از متضررین رسته­ها می باشند چرا که ممنوعیت هایی در خصوص پیشگیری از ویروس کرونا در  فعالیت این هنرمندان در عرصه تولید و فروش صنایع دستی وجود دارد.»

  او ادامه داد: «در مرحله اول توزیع بسته غذایی شامل برنج، ماکارونی، رب گوجه، انواع حبوبات، مرغ، روغن، بین اقشار ذکر شده  به مرور توزیع می شود. با حمایت ستاد اجرایی فرمان امام ، گام مهمی در حمایت از صنعتگران صنایع دستی استان زنجان  برداشته شده است.»

ارجمند درپایان با تقدیر از ستاد اجرایی فرمان امام استان زنجان، یادآور شد: «این وظیفه انسانی تمامی مردم است که در همه حال به فکر هم نوعان مخصوصا در بروز هر بحران وحوادث غیر مترقبه باشیم که می­توانیم بخشی از کمک های مومنانه خود را به قشر ضعیف و آسیب پذیر صنایع دستی اختصاص دهیم.»

Rate the News :

Related Images