مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: «پرونده عرصه و حریم سه بنای تاریخی زنجان پس از تهیه و تدوین به منظور ثبت  به دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی ارسال شد.»

 

" />
دوشنبه 23 تیر 1399

تعیین حریم 3 بنای تاریخی زنجان

 تعیین حریم 3 بنای تاریخی زنجان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: «پرونده عرصه و حریم سه بنای تاریخی زنجان پس از تهیه و تدوین به منظور ثبت  به دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی ارسال شد.»

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان، امیرارجمند روز یکشنبه 8 تیرماه 99 اظهار کرد: «پرونده‌های حریم بناهای تاریخی سرای دخان، مسجد یری پایین و مسجد اسحاق میرزا تهیه شده است.»

ارجمند گفت: «در راستای تعیین عرصه و پیشنهاد حریم این 3 اثر، مطالعاتی در راستای معرفی هرچه بهتر و دقیق‌تر، آسیبشناسی، معرفی آثار باستانی پیرامون، برنامهریزی به منظور اقدامات بعدی به انجام رسید.»

او افزود: «تدوين ضوابط و دستورالعمل‌های لازم برای ساماندهی، حفظ، احياء، مرمت و همچنین تعيين حريم بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاريخی شهرها و روستاها انجام و بر رعایت این ضوابط نظارت می‌شود.»

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان بر برنامه‌ریزی با هدف شناخت، معرفی و حفظ ارزش‌های هنری‌تاريخی و فرهنگی در محوطه‌های تاريخی تأکید کرد و گفت: «تعيين حریم‌ها و محدوده بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاريخی با این هدف انجام می‌شو.

او عنوان کرد:  این مهم در سال جاری  با هدف حفظ و جلوگیری از تعدی‌های آگاهانه و سهوی در دستور کار قرار گرفته و تا پایان سال به تصویب وزارت میراث فرهنگی کشور می‌رسد. تعیین حریم حفاظتی آثار تاریخی برای حفظ آثار از جمله اقدام های مهم دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی کشوراست.»

Rate the News :

Related Images