مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان از برگزاری جلسه کمیته فنی نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری زنجان خبر داد.

" />
چهارشنبه 05 آذر 1399

جلسه کمیته فنی نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی زنجان برگزار شد

جلسه کمیته فنی نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی زنجان برگزار شد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان از برگزاری جلسه کمیته فنی نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری زنجان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان، امیرارجمند دوشنبه 9 تیرماه گفت: «این جلسه به‌منظور بررسی شکایات و رسیدگی به درخواست‌های صدور مجوز بند ب دفاتر خدمات مسافرتی استان برگزار شد.»

 او افزود:«  رسیدگی به شکایت 11 نفر از کنسل کنندگان تور به دلیل شیوع ویروس کرونا از موضوعات جلسه کمیسیون فنی نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی استان بود که در دستور کار قرار گرفت.»

ارجمند گفت: «این جلسه با حضور معاون گردشگری، رئیس گروه گردشگری، نماینده بخش خصوصی و دفاتر خدمات مسافرتی استان و کارشناسان این بخش برگزار شد.»

Rate the News :

Related Images