مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی زنجان گفت: «دوره‌های توانمند‌سازی بلدهای محلی زنجان برگزار شد.»

" />
دوشنبه 23 تیر 1399

دوره مجازی بازآموزی بلدهای محلی برگزار شد

دوره مجازی بازآموزی بلدهای محلی برگزار شد

مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی زنجان گفت: «دوره‌های توانمند‌سازی بلدهای محلی زنجان برگزار شد.»

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان، امیرارجمند سه شنبه 10 تیر ماه گفت: «این دوره آموزشی، صبح دوشنبه  به مدت 4 ساعت و به‌صورت غیرحضوری برگزار شد و در این دوره بیشتر دهیاران شرکت کرده بودند. هدف از برگزاری این دوره، ارتقاء سطح آگاهی و توانمند سازی جوامع محلی برای جذب توریست است و این دوره‌ها به‌صورت رایگان برگزار شد.»

 او افزود: «در پایان به شرکت کنندگان این دوره مجازی،گواهینامه آموزشی معتبر با تایید وزارت میراث فرهنگی اعطا خواهد شد.»

ارجمند گفت: «آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات میراث فرهنگی و گردشگری، جغرافیای جهانگردی و اکوتوریسم زنجان، بازی‌ها و مراسم محلی استان، صنایع‌دستی زنجان، قوانین و مقررات مربوط به حفظ میراث فرهنگی و طبیعی، زبان و گویش‌های مختلف استان زنجان، بهداشت سفر و کمک‌های اولیه، جاذبه‌های تاریخی و میراث فرهنگی استان زنجان، تاریخ و فرهنگ و اقوام استان زنجان و آموزش عملی اجرای تور از سرفصل‌های آموزشی این دوره بود.»

Rate the News :